Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2017

6779 b455 420
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaphilomath philomath
7681 48b2 420

fausses-apparences:

Need more blogs to follow message me xx

Reposted fromtosiaa tosiaa viaphilomath philomath
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted fromolgazet olgazet viaphilomath philomath
Reposted fromjasminum jasminum viaphilomath philomath
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir

September 23 2017

1590 fef5 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
8370 a7c9 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
5287 08c9 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
5383 336a 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
8475 38d2 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
1266 3503 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
0076 28c6 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak vialekkaprzesada lekkaprzesada
0812 903a 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
1023 78f4 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Człowieka można poznać po ramieniu, po tym, jak patrzy, jak się uśmiecha, ile ma dobra w oczach i w oknach, którymi wygląda na świat. A przede wszystkim w sytuacjach rewolucyjnych, fanatycznych, skrajnych i nieprzejednanych. Czy przyjdzie w gorączce, czy przyniesie leki, czy stanie po dobrej stronie twojego łóżka, wytrze łzy, zaparzy herbatę, kawę, cokolwiek? Jaka będzie jego ręka, kiedy zdarzy się twój sukces, jakie będzie serce? Czy zazdrosne czy dobre? Człowieka można poznać po tym, jak mocno się dzieli i jak mocno przeżywa. Po wrażliwości w dłoniach. Po uśmiechu w duszy.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
1696 8b55 420
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl