Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 22 2018

Reposted fromshakeme shakeme viamoai moai
4034 f7f1 420

s-t-a-y-i-n-g:

the words that every woman wants to hear. lmao.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
3151 6595 420
Reposted fromkateargent kateargent viairmelin irmelin
6934 3748 420
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
6934 3748 420
Reposted fromtron tron viairmelin irmelin
2925 9f68 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
0960 1a95 420
Reposted fromyourtitle yourtitle viairmelin irmelin
9470 95dc 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Nie staraj się dobrze wyglądać, po prostu dobrze się czuj w tym, co na siebie włożyłaś. Jesteś piękna, nie musisz się przebierać i malować. Bądź jak Francuzki, bezpretensjonalna i lekka. Tylko kręgosłup musisz mieć mocny.
— Wysokie obcasy
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viakarna karna

A nad obojczykiem, który Ci ślicznie wyszedł na fotografii, masz w samym środku takie cudowne wgłębienie - czy kiedyś pozwolisz mi je wypełnić ustami?

— J.Przybora do A.Osieckiej
Reposted fromyourtitle yourtitle viakarna karna
6444 c2ae 420
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viairmelin irmelin

latenights:

My past is my past, I’ve made mistakes but I have learned from them too.

Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
8979 51d2 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
0631 44fb 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

May 20 2018

May 19 2018

3704 6fd2 420
Reposted fromTankistD TankistD viairmelin irmelin
5552 5cf5

ianballa:

long distance relationships

Reposted fromstfn stfn viairmelin irmelin
Reposted fromfightling fightling viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl