Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 18 2019

Taka się czasem czuję głupia, tępa i nietwórcza, że zdumiewa mnie, kiedy ludzie mówią coś innego.
— Sylvia Plath
Reposted fromlambadada lambadada viadoope doope
0890 af83 420
Reposted fromJustVicky JustVicky viailovemovies ilovemovies
Mówiłem ci, że była inna niż wszyscy. To, co kieruje życiem przeciętnych ludzi, nie miało dla niej żadnego znaczenia. Postępowała tak, jak czuła, a czuła naprawdę wiele.
— Kate Morton “Zapomniany ogród”
0906 64f4 420
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
0790 819a 420
Reposted fromsmoke11 smoke11 viairmelin irmelin
9319 cb6f 420
Reposted frommangoe mangoe viairmelin irmelin
0974 6d26 420
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
0382 e19d 420
Reposted fromPoranny Poranny viairmelin irmelin
1382 51f0 420
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
0457 7840 420
Reposted fromwyczes wyczes viairmelin irmelin
Reposted fromszszsz szszsz viairmelin irmelin
2467 7782 420
Reposted fromsheismysin sheismysin viairmelin irmelin
5899 4eed 420
Reposted fromphilipp philipp viairmelin irmelin
1448 e1e3 420
Reposted fromMtsen Mtsen viairmelin irmelin
1074 5a14 420
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viairmelin irmelin
Wiesz po czym go poznasz? Będziesz przy Nim najlepszą wersją siebie. Nie dlatego, że będziesz chciała pokazać się od najlepszej strony. Nie dlatego, że będziesz udawać kogoś lepszego niż jesteś. Nie, nie dlatego. Będziesz tylko sobą. A ON w Ciebie uwierzy, będzie Cię wspierał i Ci kibicował, i zobaczy w Tobie te wszystkie małe, piękne rzeczy o których istnieniu nawet nie masz pojęcia. I polubi w Tobie nawet te rzeczy, których sama w sobie nie lubisz. To jest miłość, na jaką zasługujesz Matyldo. Bądź z kimś, kto Cię uskrzydla, a nie wdeptuje w ziemię.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaEvowe Evowe
Reposted fromshakeme shakeme viaEvowe Evowe
9963 48a8 420
Reposted fromtfu tfu viaphilomath philomath
1475 778f 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaphilomath philomath
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl