Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 26 2020

Reposted fromFlau Flau viamisspandora misspandora
5522 d6ca 420
7167 7650 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaoskus oskus
2316 a543 420
Reposted fromTamahl Tamahl viaoskus oskus

February 23 2020

Jeśli ludzie są ze sobą blisko i psychicznie, i fizycznie, to lubią to i wzajemnie sobie sprzyjają. Intymność jest możliwa wtedy, gdy czujemy się swobodnie i zachowujemy naturalnie - nie musimy nieustannie odgrywać jakiegoś teatru. Możemy posiedzieć sobie w kapciach i ulubionej piżamie w łosie i nie chować się po kątach, kiedy nam burczy w brzuchu. To też jest intymne. Rutyna rodzi się z zaniku intymności, wzajemnej akceptacji i zainteresowania.
— Alicja Długołęcka ‘Seks na wysokich obcasach’ (via polskie-zdania)
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapchamtensyf pchamtensyf
0352 ad3c 420
Reposted fromzjemcieiwysram zjemcieiwysram viahalucine halucine
6292 c4fe 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
1300 5a0d 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Kobieta, która kocha- uśmiecha się. Kobieta, która walczy- krzyczy. Kobieta, która się poddała- milczy.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadotkliwie dotkliwie
0550 a982 420
Reposted fromcarmenluna carmenluna viamothsdevourer mothsdevourer
2079 9d47 420
Reposted fromsavatage savatage viasarazation sarazation
5508 e950 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viasarazation sarazation
5801 1fe3 420
Reposted fromEtnigos Etnigos
1799 ea9e 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viael-kaktus el-kaktus
0794 1781 420
Reposted frompiehus piehus viajustonebullet justonebullet
by Ezgi Polat
Reposted fromtowo85 towo85 viajustonebullet justonebullet
Reposted fromFlau Flau viaponurykosiarz ponurykosiarz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl